Nieuws januari update

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat brengt weer veranderingen met zich mee! Vooral verhogingen. Zo zijn verschillende cao’s verhoogd, maar zijn er ook velen vervallen. In dit bericht leest u hier meer over, maar ook over de verificatieplicht, de CO2-uitstoot regeling voor uitzendkrachten, diversiteit en inclusie en meer.

 

Een aparte regeling over de CO2-uitstoot voor…

Vanaf 1 juli moet je rapporteren over de CO2-uitstoot van je werknemers. Dat is nogal een klus, zeker waar het gaat om uitzendkrachten. Daarom hebben ABU en NBBU hard gewerkt aan een aparte regeling voor uitzendkrachten, payrollwerknemers en gedetacheerden. Nog steeds veel werk, maar wel véél minder dan het oorspronkelijk was.

 

Wettelijk Minimum Loon stijgt 1,2% per 1 juli 2024

In 2024 en de jaren erna gaat er flink wat veranderen in wetten en regelgevingen met betrekking tot de arbeidsmarkt. De NBBU heeft een overzicht gemaakt van alle wetswijzigingen en hervormingen van de arbeidsmarkt van 2024 én daarna. Dus u weet precies waar u aan toe bent.

Meer weten over de spoedwet en het Wettelijk Minimum Loon?

 

De regels voor asielzoekers die willen werken is gewijzigd!

De Raad van State oordeelde op woensdag 29 november 2023 namelijk dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen nu dus meer dan 24 weken per jaar werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is.

 

Brancheorganisaties werken samen voor een veiligere bouwsector

Er is veel wet- en regelgeving in de bouw, maar de realiteit is hard. Daarom slaan Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw (BCVB) en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) de handen ineen met ABU en NBBU om dit te realiseren.

Zij hebben het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel ondertekend. De partijen willen onder andere een verbetering van de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en ZZP’ers realiseren, omdat zij vaak in aanmerking komen met ongelukken op de werkvloer.

 

Voor sommige branches wel een akkoord op de cao 2024 en voor sommigen niet. Hierbij het huidige overzicht.

Het leek erop dat de cao voor uitzendkrachten in 2024 nog dezelfde zou zijn als die van 2023, maar dit is op het laatste moment veranderd.

Wat al eerder bekend was, is veranderingen over:

  • De reserveringen voor 2024;
  • De indexatie van de cao-beloning van de allocatiegroep;
  • De nieuwe premie voor de PAWW en de wijzigingen ten aanzien van pensioen.

Wat we nu weten is dat sommige cao’s zijn vervallen. Dit kan betekenen dat met terugwerkende kracht een procentuele of structurele stijging eraan kan komen (zoals bij de cao voor retail non-food, hieronder weergegeven). Ons advies is om dit na te vragen bij inleners die onder de betreffende cao vallen en informatie op te vragen wanneer er nieuws is van werkgeversorganisaties betreffende de vervallen cao’s.

Deze cao’s worden verhoogd:

Retail non-food  3,75% per 1 januari 2024
Pluimverwerkende industrie 4,0% per 1 februari 2024
Afbouw  € 150 structureel bruto per maand per 1 maart 2024
 Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 2,5% per 1 maart 2024
Vleeswarenindustrie  3,25% per 1 maart 2024

En deze cao’s zijn vervallen:

Einddatum Gecontroleerd Naam cao
 31-10-2023  16-01-2024  Motorvoertuigen (MvT)
 31-12-2023  16-01-2024  Betonproductenindustrie
 31-12-2023  16-01-2024  Dierhouderij
 31-12-2023  16-01-2024  Elektronische detailhandel
 31-12-2023  16-01-2024 Glastuinbouw
31-12-2023 16-01-2024 Graanbe- en verwerkende bedrijven
31-12-2023 16-01-2024 Interieurbouw en meubelindustrie
31-12-2023 16-01-2024 MITT
31-12-2023 16-01-2024 Recreatie
31-12-2023 16-01-2024 Textielverzorging
31-12-2023 16-01-2024 Drankindustrie en groothandel in dranken

 

De verificatieplicht en de Wav

Kent u uw arbeidskrachten? Als werkgever mag u alleen krachten laten werken van wie u de identiteit kent en die in Nederland mogen werken. Dit is belangrijk om te controleren voordat ze starten.

 

Diversiteit en inclusie. Welke stappen kunt u zetten?

In de intermediaire sector spelen diversiteit en inclusie een aparte rol. Contacten zijn er zowel met werkenden als met de opdrachtgevers. Hoe gaat u vooroordelen en discriminatie tegen? En wat kunt u als professionele intermediair hierin betekenen?
Naar aanleiding van het nieuwe wetsvoorstel heeft de NBBU een stappenplan gemaakt met wat uw mogelijkheden zijn en hoe de beste kandidaat gevonden kan worden.

 

Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten is dichtbij realisatie

Bureau Cicero heeft een overzichtelijk artikel geschrevn over het komende toelatingsstelsel en hoe het zit met de verplichte certificering. Het antwoord? Dat lijkt het SNA-keurmerk te zijn.